Logo
Skriv ut denna sida

TT-intervju med Potocnik: EU hårdbevakar skyddsjakt på varg - varnar Sverige

EU-kommissionär Janez Potočnik EU-kommissionär Janez Potočnik

Årets skyddsjakt på varg i Sverige får inte bli en maskerad licensjakt. Vi kommer inte att tveka att driva ärendet till EU:s domstol om Sverige inte följer unionens regler. Det klargör EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i en intervju med TT.

Det är första gången Potocnik uttalar sig om Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt, som trädde i kraft för några veckor sedan. Enligt beslutet får 32 vargar skjutas i landet, varav 25 i Mellansverige och 7 i Jämtland. Hittills har en handfull ansökningar kommit in till berörda varglän men ännu har ingen varg skjutits.

Janez Potocnik välkomnar att licensjakten på varg har stoppats i år, men uttrycker en oro för om skyddsjakten överensstämmer med EU:s lagstiftning. Han påpekar att Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakten kommer först i juni.

Olika bedömningar

Det vore logiskt om den som inför skyddsjakt på varg också har klara regler för hur den ska se ut. Det måste absolut finnas en klar definition för i vilka fall skyddsjakten får genomföras, hur den ska se ut och vad som krävs innan ett sådant beslut kan fattas, säger Janez Potocnik.

Det kan finnas risk att regionala myndigheter gör olika bedömningar av när man kan tillåta skyddsjakt i förebyggande syfte.

Skyddsjakten får inte bli en förtäckt rätt att döda. Att döda problemvargar är möjligt bara om det inte finns några andra lösningar, som att sätta upp stängsel för att skydda får, flytta vargar eller förse hundar med bjällror.

Vi kommer att följa skyddsjakten mycket noga och skaffa oss så mycket information som möjligt om hur den genomförts i praktiken, säger han.

Minskad polarisering

Miljökommissionären beklagar att det ännu inte finns någon förvaltningsplan för varg i Sverige. Den ska vara klar den 1 juni.

Det är extremt viktigt att den kommer på plats. Den behövs för att minska polariseringen i vargfrågan och skapa en gemensam grund som alla kan vara ense om.

Potocnik efterlyser en uthållig förvaltning som både förstärker den kraftigt inavlade vargstammen genetiskt och förbättrar vargens i dag ogynnsamma bevarandestatus.

Det har gjorts försök att göra något åt det genetiska problemet, men åtgärderna har inte varit tillräckliga eller beslutsamma nog, säger han.

EU hårdgranskar svensk vargjakt
Stockholm
(TT)

Årets skyddsjakt på varg i Sverige får inte bli en maskerad licensjakt. Vi kommer inte att tveka att driva ärendet till EU:s domstol om Sverige inte följer unionens regler. Det klargör EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i en intervju med TT.

Det är första gången Potocnik uttalar sig om Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt, som trädde i kraft för några veckor sedan. Enligt beslutet får 32 vargar skjutas i landet, varav 25 i Mellansverige och 7 i Jämtland. Hittills har en handfull ansökningar kommit in till berörda varglän men ännu har ingen varg skjutits.

Janez Potocnik välkomnar att licensjakten på varg har stoppats i år, men uttrycker en oro för om skyddsjakten överensstämmer med EU:s lagstiftning. Han påpekar att Naturvårdsverkets riktlinjer för skyddsjakten kommer först i juni.

Olika bedömningar
Det vore logiskt om den som inför skyddsjakt på varg också har klara regler för hur den ska se ut. Det måste absolut finnas en klar definition för i vilka fall skyddsjakten får genomföras, hur den ska se ut och vad som krävs innan ett sådant beslut kan fattas, säger Janez Potocnik.

Det kan finnas risk att regionala myndigheter gör olika bedömningar av när man kan tillåta skyddsjakt i förebyggande syfte.

Skyddsjakten får inte bli en förtäckt rätt att döda. Att döda problemvargar är möjligt bara om det inte finns några andra lösningar, som att sätta upp stängsel för att skydda får, flytta vargar eller förse hundar med bjällror.

Vi kommer att följa skyddsjakten mycket noga och skaffa oss så mycket information som möjligt om hur den genomförts i praktiken, säger han.

Minskad polarisering
Miljökommissionären beklagar att det ännu inte finns någon förvaltningsplan för varg i Sverige. Den ska vara klar den 1 juni.

Det är extremt viktigt att den kommer på plats. Den behövs för att minska polariseringen i vargfrågan och skapa en gemensam grund som alla kan vara ense om.

Potocnik efterlyser en uthållig förvaltning som både förstärker den kraftigt inavlade vargstammen genetiskt och förbättrar vargens i dag ogynnsamma bevarandestatus.
Det har gjorts försök att göra något åt det genetiska problemet, men åtgärderna har inte varit tillräckliga eller beslutsamma nog, säger han.

P O Lindström/TT
Senast ändradmåndag, 06 februari 2012 22:34
© Nordulv 2013