Logo
Skriv ut denna sida

EU bevakar den nya jaktförordningen

EU-kommissionär Janez Potočnik EU-kommissionär Janez Potočnik

 

Naturvårdsverk, Länsstyrelser och Sveriges regering: EU-kommissionen har koll på er! Tänk på det den närmaste tiden.
/Nordulv

 

Vi närmar oss nu 15 januari, den dag den nya jaktförordningen träder i kraft.

Nordulv vill därför passa på att påminna om vad EU-kommissionären Janez Potočnik sa i pressemeddelandet 16 december, när regeringen presenterat förändringarna.

Janez Potocnik betonar att förebyggande skyddsjakt inte får förekomma och att det är just de individer som orsakat allvarlig skada som skall skyddsjagas.

Han säger också att EU-kommissionen även fortsättningsvis noggrant kommer att följa den praktiska tillämpningen av det svenska regelverket för att säkerställa att denna kommer att stämma överens med gemenskapsrätten.

Janez Potočnik: "Löfte (från Sveriges regering) har nu utställts att endast sådana vargar som orsakat allvarlig skada kan omfattas av eventuell skyddsjakt, att ingen s.k. licensjakt skall äga rum 2012 och att svenska regeringen otvetydigt förbinder sig att fullt ut följa gemenskapsrätten d.v.s. i detta fall art- och habitatdirektivet."

Senast ändradmåndag, 06 februari 2012 22:36
© Nordulv 2013