Logo
Skriv ut denna sida

Hur skadad är vargen i Dalsland?

I onsdags fattades beslut om skyddsjakt på en varg i Dalsland. Beslutet grundades på en film från 5 februari som skall visa den skadade vargen. Frågan är, hur skadad är vargen nu?

Nordulv har bearbetat filmen så att den blir tydligare, bl.a. sänkt hastigheten till en fjärdedel. Så här rörde sig vargen för drygt två veckor sedan:

Senast ändradtisdag, 21 februari 2012 16:10

Relaterade artiklar (efter tagg)

© Nordulv 2013