Logo
Skriv ut denna sida

Villaägare söker skyddsjakt i Grycksboområdet

En villaägare i Grycksbo norr om Falun har sökt skyddsjakt på varg i Gimmenreviret.

I ansökan nämns den händelse strax efter midsommar när en fårbonde i Sörskog ett par mil från Grycksbo fick ett 15-tal får skadade och dödade. Det var då som fårbonden i media sade

– Jag ser det som min livsuppgift att utrota vargen, skriv det!

Ansöker för att hjälpa
Nordulv har fått kännedom om att skyddsjaktsansökan är inlämnad av Grycksbobon för att hjälpa familjen i Sörskog som inte själva vill lämna in en ansökan. Sökaren har sagt till familjen i Sörskog:

Jag ska skicka in den i egenskap av villaägare i byn, dom springer här stup i kvarten också.

Katter saknas
I ett försök att motivera för länsstyrelsen att han är sakägare och själv har problem med varg skriver villaägaren till länsstyrelsen:

Vargarna inom reviret uppvisar ett onormalt oskyggt beteende. Vargar söker sig regelbundet till samhällen och observationer görs regelbundet flera gånger/vecka i omgivande byar, Grycksbo, Aspeboda, Ornäs, Insjön m.fl byar. Ett flertal katter saknas och oron bland småbarnsföräldrar och husdjursägare är påtaglig för att betydligt allvarligare händelser kan inträffa.

Senast ändradonsdag, 18 juli 2012 12:32
© Nordulv 2013