Logo
Skriv ut denna sida

Lodjursjakten EU-anmäld av Nordulv

Lodjursjakten EU-anmäld av Nordulv

Föreningen Nordulv anmäler lodjursjakten till EU.

Bryter mot Art- och habitatdirektivet
Nordulv anser att Sverige har brutit mot Art- och habitatdirektivet genom att tillåta jakt på lo som inte förorsakat skada och genom att tillåta jakt under lodjurens parnings- och övervintringsperioder. Det är dessutom inte klarlagt om lo uppnått gynnsam bevarandestatus.

Troféjakt
Sverige väljer att flytta gränser för föryngring allt längre ned i syfte att tillfredsställa troféjägarnas oetiska jakt på djur som inte ens tillfogat skada. För tredje året i rad har det beviljats dispens från riksdagens minimimål 300 föryngringar ned till 250. Flera län har haft minskande eller inte ökande antal föryngringar de senaste tio åren.

 

Presskontakt: Jakob Norstedt-Moberg, tel 070-2930068

Senast ändradonsdag, 16 maj 2012 21:24
© Nordulv 2013