Logo
Skriv ut denna sida

SLU:s viltskadestatistik 2011

Får dödade av varg Får dödade av varg

SLU har publicerat viltskadestatistik för 2011.

Diagrammet visar att 170 får blev dödade av varg i rovdjurslänen 2011 och 156 får i södra Sverige.

Av dessa 156 blev 96 dödade i Östergötland 26 i Kalmar samt 26 i Kronobergs län.

Det är en kombination av enstaka vargar i områden där det inte finns så mycket rovdjursstängsel samt många vargar i områden där det fortfarande finns djurägare som inte tar sitt ansvar, som är orsaken till dessa siffror!

Därutöver dödades det 3 nötdjur medan getter och hästar lysade med sitt frånvaro.

Inte så mycket som en liten pony, trots mycket skrävel från våra "kloka" kusiner på landet om att såna stryker med stup i kvarten.

Även antal hundar som dödats av varg var 2011 21st alltså en liten ökning från 2010 men sedan ska man helt tillbaka till 2006 för att hitta ett lägre antal.

Eftersom det är fråga om ett litet antal så spretar antalet mycket från år till år och enstaka hundovänliga vargar får därmed större genomslag i statistiken.

Läs rapporten här

Senast ändradtorsdag, 08 mars 2012 17:24
© Nordulv 2013